ვებგვერდი მათთვის, ვისაც ინგლისურენოვანი პრესის და ზოგადად ინგლისურენოვანი ტექსტის კითხვა ორიგინალში ურჩევნია; ვინც კომუნიკაციათმცოდნეობას ეუფლება და ჟურნალისტიკა საკუთარ პროფესიად აურჩევია; ვისაც აინტერესებს სტატიები ცნობილი დასავლური გამოცემების, ჟურნალისტების, მედია და საერთაშორისო ორგანიზაციების, პოლიტიკოსების, პოლიტიკური დოქტრინების, ისტორიული ფაქტების შესახებ; ზოგადად ყველა ცნობისწადილიანი მკითხველისთვის. mediapedia.ge - ნუ შეგაშინებთ ტექსტის სირთულე, გაუგებარი სიტყვათშეთანხმებები, ტერმინები, იდიომები - მედიაპედია უკვე არსებობს!

ახალი თეზაურუსში: