სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ანალიზი გააკეთეს თუ გააანალიზეს

ექსპერტებმა შეცდომების ანალიზი გააკეთეს - ექსპერტებმა შეცდომები გააანალიზეს.

კომენტარები: