სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ანთავსებენ თუ ათავსებენ

დაძველებულ პროდუქტს განსხვავებულ ყუთებში ანთავსებენ - დაძველებულ პროდუქტს განსხვავებულ ყუთებში ათავსებენ.

 

სწორია: განთავსება, მაგრამ არა "ანთავსებენ".

კომენტარები: