სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ანხორციელებს თუ ახორციელებს

შრომის ინსპექცია საწარმოების მონიტორინგს მუდმივ რეჟიმში ანხორციელებს - შრომის ინსპექცია საწარმოების მონიტორინგს მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს.

 

 “ან” ზმნისწინი არ არსებობს, არის “გა” და არქაული “გან” ზმნისწინი

კომენტარები: