სწორად წერე ✏️0-9

✏️ არ შემდგარი თუ არშემდგარი

არ შემდგარი სატელეფონო საუბარი - არშემდგარი სატელეფონო საუბარი.

კომენტარები: