სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ასეულათასობით თუ ასიათასობით

ბიუჯეტიდან ასეულათასობით ლარი იფლანგება -  ბიუჯეტიდან ასიათასობით ლარი იფლანგება. 

კომენტარები: