სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ბოლო დროინდელი თუ ბოლოდროინდელი

ბოლო დროინდელი ფეხბურთი ძალიან მოსაწყენია -  ბოლოდროინდელი ფეხბურთი ძალიან მოსაწყენია.

 

სწორია: ბოლოდროინდელი. (მაგრამ "ბოლო დროის")

კომენტარები: