სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გამჭვირვალობა თუ გამჭირვალება

ამ საქმეში გამჭვირვალობა ბევრ საკითხს ნათელს მოჰფენდა - ამ საქმეში გამჭირვალება ბევრ საკითხს ნათელს მოჰფენდა.

 

გამონაკლისია ორგანიზაციის სახელი “საერთაშორისო გამჭვირვალობა”

კომენტარები: