სწორად წერე ✏️0-9

✏️ განხილვა არ მომხდარა თუ არ განხილულა

კანონპროექტის განხილვა არ მომხდარა - კანონპროექტი არ განხილულა.

კომენტარები: