სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დიდ ხნიანი თუ დიდხნიანი

დიდ ხნიანი პაუზის შემდეგ მეგან მარკლი გამოჩნდა - დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მეგან მარკლი გამოჩნდა.

კომენტარები: