სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ივლისის თვიდან თუ ივლისიდან

ივლისის თვიდან დენის ტარიფი ძვირდება - ივლისიდან დენის ტარიფი ძვირდება.

კომენტარები: