სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მასიური თუ მასობრივი

ირანში მასიური აქციები არ წყდება - ირანში მასობრივი აქციები არ წყდება.

 

მასობრივია ის, რაც სიმრავლეს გამოხატავს, მასიური (massive) - ის, რაც მასაზე, სიდიდეზე მიანიშნებს (მასივურიდან ამოვარდა "ვ" ასო)

კომენტარები: