სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მდგომარეობაში იმყოფებოდა თუ იყო

დაჭრილი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა - დაჭრილი კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო.

კომენტარები: