სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მიახლოვებული თუ მიახლოებული

ხელისუფლება წარმოადგენს პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოვებულ მოდელს - ხელისუფლება წარმოადგენს პროპორციულთან მაქსიმალურად მიახლოებულ მოდელს.

კომენტარები: