სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მოტეხა თუ მოსტეხა

მეზობელმა მას ხელი მოტეხა - მეზობელმა მას ხელი მოსტეხა.

კომენტარები: