სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მოქმედებაში მოიყვანა თუ აამოქმედა

კაცმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა - კაცმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა აამოქმედა.

კომენტარები: