სწორად წერე ✏️0-9

✏️ პირდება თუ ჰპირდება

რას პირდება პარტია ამომრჩეველს?  - რას ჰპირდება პარტია ამომრჩეველს

კომენტარები: