სწორად წერე ✏️0-9

✏️ საათს გააგრძელდა თუ საათი გაგრძელდა

ოპერაცია სამი საათ გაგრძელდა - ოპერაცია სამ საათ გაგრძელდა.

კომენტარები: