სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ტაქსს თუ ტაქსის

სამარშრუტო ტაქსს დაეჯახა - სამარშრუტო ტაქსის დაეჯახა.

 

სწორია: ტაქსის (ფუძე არის ტაქსი და არა ტაქს. ხმოვანფუძიანიანია, არ იკვეცება).  მაგ. სწორია ტაქსიზე და არა ტაქსზე.

 

კომენტარები: