სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ტრამპი უმცროსი თუ უმცროსი ტრამპი

დონალდ ტრამპი უმცროსი მიიჩნევდა, რომ ოჯახური ბიზნესი უნდა ემართა - უმცროსი დონალდ ტრამპი მიიჩნევდა, რომ ოჯახური ბიზნესი უნდა ემართა. 

კომენტარები: