სწორად წერე ✏️0-9

✏️ უსამშობლოდ თუ უსამშობლოოდ

ქალი უსამშობლოდ გარდაიცვალა ქალაქ ლონდონში  - ქალი უსამშობლოოდ გარდაიცვალა ქალაქ ლონდონში. 

 

უსამშობლოოდ - ერთი “ო” ფუძისაა, მეორე - უქონლობა-უყოლობის ბოლოსართის.

კომენტარები: