სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შუა ღამე თუ შუაღამე

ტაძარში შუა ღამის ჟამი წაიკითხეს - ტაძარში შუაღამის ჟამი წაიკითხეს

კომენტარები: