სწორად წერე ✏️0-9

✏️ წინ უსწრებს თუ უსწრებს

დღევანდელ მოვლენებს წინ უსწრებდა სამართალდამცავი უწყების არაერთგზის გაფრთხილება - დღევანდელ მოვლენებს უსწრებდა სამართალდამცავი უწყების არაერთგზის გაფრთხილება.

კომენტარები: