სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჭირდება თუ სჭირდება

სახლამდე მისასვლელად მას 20 წუთი ჭირდება - სახლამდე მისასვლელად მას 20 წუთი სჭირდება.

კომენტარები: