სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ხადას ხეობაში თუ ხადის ხეობაში

ხადას ხეობაში მაგისტრალის მშენებლობა გააპროტესტეს - ხადის ხეობაში მაგისტრალის მშენებლობა გააპროტესტეს.

კომენტარები: