სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ხოცვა-ჟლეტვის თუ ხოცვა-ჟლეტის

მშვიდობიანი მომიტინგეების ხოცვა-ჟლეტვა აღარ უნდა განმეორდეს - მშვიდობიანი მომიტინგეების ხოცვა-ჟლეტა აღარ უნდა განმეორდეს.

კომენტარები: