ლექსიკონიa

a step too far

ზღვარს გადაცდომა; შორს გაჭრა, დაუკრეფავში გადასვლა

 

Mocking or criticising the Patriarch – especially in the vulgar style of these videos – is a step too far for many Georgians - პატრიარქის დაცინვა ან კრიტიკა, მით უფრო ისეთ ვულგარულ სტილში, როგორც ეს ამ ვიდეოებით მოხდა, ბევრი ქართველისათვის დაუკრეფავში გადასვლაა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Facebook plays host to Georgian Orthodox Church-related scandal”]

კომენტარები: