ლექსიკონიa

A1

უმაღლესი კლასის, უმაღლესი ხარისხის, საუკეთესო (პროდუქცია)

 

It has urged businesses to support a campaign he co-founded to improve the A1 through the region – მან ურჩია ბიზნესმენებს, მხარი დაეჭირათ იმ კამპანიისათვის, რომლის თანადაფინანსებასაც იგი ასრულებდა, რათა მთელ რეგიონში უმაღლესი კლასის პროდუქციის წარმოება გაეუმჯობესებინა [BBC News, “A1 upgrade seeks business backing”]

კომენტარები: