ლექსიკონიa

act of God

ღვთის ნება

 

Similarly, the Deputy Comptroller of Prison Kaduna, charged the freed inmates to see their freedom as the act of God – ანალოგიურად, კანუდის ციხის ზედამხედველის მოადგილემ გათავისუფლებული პატიმრები დაასაქმა, რათა მათი თავისუფლება ღვთის ნებად გაეცხადებინა [“Mahdi Shehu Secures Release Of 50 Kaduna Prison Inmates”]

კომენტარები: