ლექსიკონიa

actions speak louder than words

(ანდაზა) საქმე ლაპარაკის ნაცვლად; მოქმედება სიტყვებზე უკეთ მეტყველებს
 

 

The government must make a significant gesture demonstrating its commitment to reform; at this moment, actions will speak much louder than words - მთავრობამ უნდა გადადგას ისეთი სერიოზული ნაბიჯი, რომელიც დაადასტურებს მის ერთგულებას რეფორმებისადმი. ამ მოცემულ მომენტში მთავარია - საქმე ლაპარაკის ნაცვლად! [RFE/RL, Lincoln Mitchell & Andrew Sidamon-EristoffGeorgia Needs A Different Path To Democracy“]

Propaganda or no propaganda action speaks louder than words – პროპაგანდისტული ან არაპროპაგანდისტული ქმედებები სიტყვებზე უკეთ მეტყველებს [“Work speaks louder, people will judje us by actions: JK MC”]

კომენტარები: