ლექსიკონიa

all bets are off

ყველა ფსონი გაუქმებულია

 

For as well as that style worked for his World War 2 experience and the origin of Cap - ... picking a guy out of one time period and plopping him down in another is that all bets are off - მართალია, ამ სტილმა „სამყაროთა ომი 2“-ისა და „კაპიტან ამერიკის“ საწყის ვერსიაში გაამართლა, მაგრამ ... პერსონაჟის დროის ერთი პერიოდიდან ამოგლეჯა და მისი სხვა პერიოდში გადასროლა ყველა დადებულ ფსონს აუქმებს [The Huffington Post, “Captain America Sequel: Winter Soldier Scoop From Anthony Russo”]

კომენტარები: