ლექსიკონიa

all over the place (shop, show)

ყველგან, მთელ ქვეყანაზე

 

China is now stimulating all over the place – ამჟამად ჩინეთი ყველგან სტიმულს იძლევა [Business Insider, “China Is Now Stimulating All Over The Place”]

კომენტარები: