ლექსიკონიa

all things to all people

ყველასთვის სიამოვნების მინიჭება, ყველას გახარება

 

Banality may be a great sales tool when your goal is to be all things to all people, but as a marketing motif, it is definitely boring – ბანალურობა ძალიან კარგი სვლაა, როდესაც მიზნად ყველასთვის სიამოვნების მინიჭებაა დასახული, მაგრამ მარკეტინგული თვალსაზრისით ეს ნამდვილად ძალიან მოსაწყენი რამაა [National Post, “Preview: 2013 Lexus RX F Sport makeover gets sexy”]

კომენტარები: