ლექსიკონიa

anyone's guess

გამოცანად გვერგება

 

What the latter... means in practice, remains anyone's guess - ეს უკანასკნელი ... პრაქტიკულად რას ნიშნავს, გამოცანად გვერგება [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: