ლექსიკონიa

anything but

სულაც არა; ყველაფერია, (რამის) გარდა/ოღონდ არა...

 

The playing field is anything but level - სათამაშო მოედანი ყველაფერია, საფეხურის გარდა [RFE/RL, Brian WhitmoreSmear And Loathing In Tbilisi“]

კომენტარები: