ლექსიკონიa

apple of one’s eye

თვალის ჩინი

 

His most recent addition - and the "apple of his eye" - is Lucas, a lively 8-month-old crawler - მისი უკანასკნელი სიახლე და თვალის ჩინი ლუკასია, 8 თვის მხიარული ბიჭუნა [San Francisco Chronicle, “Cultivator an apple fan to the core”]

კომენტარები: