ლექსიკონიa

around the clock

დღედაღამე, ოცდაოთხი საათის განმავლობაში

 

New York City agencies worked around the clock to implement preparatory measures to mitigate the effects of the storm - ნიუ-იორკის სააგენტოები ოცდაოთხი საათის განმავლობაში მუშაობდნენ, რათა შტორმის შედეგების შესამცირებლად ზომები მიეღოთ [“Superstorm Sandy cost New York $19BILLION, Bloomberg reveals”]

The president had “a big network of lobbyists” who worked around the clock - პრეზიდენტს „ლობისტების დიდი ქსელი“ აქვს, რომელიც დღედაღამე მუშაობს [euractive.com, “Georgian foreign minister lashes out at EU centre-right party”] 

კომენტარები: