ლექსიკონიa

as much use as a chocolate teapot

სრულიად გამოუსადეგარი რამ

 

Its vice president says that patient records security demands a different order of importance: "We're talking about people's medical details here - a Windows password is about as much use as a chocolate teapot - როგორც ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, პაციენტების ისტორიის დაცვას სხვანაირი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს: „ჩვენ ადამიანების სამედიცინო დეტალებზე ვსაუბრობთ - Windows-ის პაროლი ამ შემთხვევაში სრულიად გამოუსადეგარი რამაა [E&T Magazine, ”E-health revised”]

კომენტარები: