ლექსიკონიa

at someone’s wits' end

იმედგაცრუების, სასოწარკვეთილების ზღვარზე

 

They sort of seem broken, or at their wits’ end, especially when they have children. Mothers, if their child slept in the cold last night, it really hurts” - ისინი მოტეხილები ჩანან, ან იმედგაცრუებულები, განსაკუთრებით, თუ ბავშვები ჰყავთ. დედებისთვის, რომელთა შვილებსაც წუხელ სიცივეში ეძინათ, ეს ძალიან მტკივნეულია [“Operation Warmth puts Sunshine Fund money toward heating assistance”]

კომენტარები: