ლექსიკონიa

at this stage

ამ ეტაპზე

 

I think the truth is that it is immaterial at this stage - ვფიქრობ, რეალობა ის არის, რომ ამ ეტაპზე ეს საკითხი უმნიშვნელოა [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgian Offer Of Afghan Transit Unlikely To Tempt NATO”]

კომენტარები: