ლექსიკონიa

autocratic regime

ავტოკრატიული რეჟიმი, მმართველობა

 

If the region’s autocratic regimes were magically to fall, the development of strong private sectors and civil societies could take decades - თუკი მოხდება საოცრება და რეგიონის ავტოკრატიული რეჟიმები დაემხობა, ძლიერი კერძო სექტორისa და სამოქალაქო საზოგადოებების განვითარებას ათწლეულები დასჭირდება [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: