თეზაურუსიb

B-picture

მეორე კატეგორიის, დალახარისხიანი, მხატვრული ღირებულების უქონელი, სწრაფად გადაღებული დაბალბიუჯეტიანი ფილმი

კომენტარები: