თეზაურუსიb

B2B

ზოგადი აბრევიატურა ელექტრონული კომერციის ტერმინისთვის: Business-to-Business (ბიზნესი ბიზნესისთვის). აღნიშნავს საქონლის, მომსახურების, ინფორმაციის გაცვლას სხვადასხვა ბიზნესს შორის. იხილეთ ტერმინი B2C.

კომენტარები: