ლექსიკონიb

babe in arms

პირზე რძეშეუშრობელი, ძალიან პატარა

 

In 2009 as a babe in arms Sophie spent three months in Emmerdale as Angelica – the baby of Jimmy and Nicola King – 2009 წელს სოფი, რომელსაც ჯერ პირზე რძე არ შეშრობოდა, სერიალ „ემერდეილში“ ანგელიკას როლს ასრულებდა [“Emmerdale Child Actress Sophie Firth Dies in Fire”]

კომენტარები: