ლექსიკონიb

babe in the woods

მიამიტი, გამოუცდელი, გულუბყვილო ადამიანი

 

Mitch, though, is no babe in the woods, and he double crosses Phil’s double cross - მაგრამ მიტჩი გამოუცდელი ბალღი როდი იყო და მან ფილის ხრიკებს თავისი ხრიკები შეაგება [”Modern Family' react: Phil and Mitch flip out”]

კომენტარები: