ლექსიკონიb

back away

უკან დახევა, (რამეზე) უარის თქმა

 

A fair and competitive election would not alter the Georgian, American or European view on Abkhazia, or get Tbilisi to back away from its efforts to restore Georgia’s territorial integrity - სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები არ შეცვლის საქართველოს, ამერიკის ან ევროპის შეხედულებებს აფხაზეთზე და თბილისს არ ათქმევინებს უარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ძალისხმევაზე [Eurasianet.org, Lincoln MitchellSudden Death Creates Opportunity to Change Frozen Conflict’s Narrative“]

კომენტარები: