ლექსიკონიb

back burner

მეორეხარისხოვანი, ნაკლებადპრიორიტეტული

 

Liberal Democrats, though, sounded as if they were ready to give gun control another try after years of leaving the issue on the back burner - ლიბერალ-დემოკრატები, მიუხედავად ამისა, ისე ლაპარაკობდნენ, თითქოს მზად იყვნენ, იარაღის კონტროლის საკითხისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცათ; და ეს მას შემდეგ, რაც საკითხი წლების მანძილზე მეორეხარისხოვნად იყო მიჩნეული [“Gun control debate back sharply in public eye in wake of massacre”]

კომენტარები: