ლექსიკონიb

back to the drawing board

საწყის სიტუაციაზე დაბრუნება; სუფთა ფურცლიდან დაწყება

 

We need to go back to the drawing board to achieve the principles we believe were ignored – იმ საფუძვლების მისაღწევად, რომლებიც, ჩვენი აზრით, იგნორირებული იყო, საწყის სიტუაციას უნდა დავუბრუნდეთ [“Council poised to send Crowchild revamp back to the drawing board”]

კომენტარები: