ლექსიკონიb

backed up

გამყარებული, საფუძვლიანი, გაძლიერებული

 

His claim that Georgia's role in the August war was a purely defensive one, in response to Russian aggression, has yet to backed up with convincing evidence - თუმცა მისი განაცხადი, რომ აგვისტოს ომში საქართველოს როლი წმინდა თავდაცვითი იყო (რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ), საფუძვლიან მტკიცებულებას საჭიროებს [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: