ლექსიკონიb

backfire

  1. იარაღის შიგნით ტყვიის აფეთქება;
  2. შემხვედრი ცეცხლი

 

If the allegations are true, the blackmail appears to have had the opposite of the desired effect and backfired so far as to prompt the investigation – თუკი ეს განცხადებები ნამდვილია, მაშინ შანტაჟს სასურველი შედეგის საპირისპირო ეფექტი და შემხვედრი ცეცხლი მოჰყოლია, ისე, რომ გამოძიება გამხდარა საჭირო [The Telegraph, Sarah Marcus, “A revealing case about the freedom of the Georgian media”]

კომენტარები: